"large monitor" — Słownik kolokacji angielskich

large monitor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży monitor
  1. large przymiotnik + monitor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Snow filled the screen of a large monitor, then the picture snapped on.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo