"large membership" — Słownik kolokacji angielskich

large membership kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże członkostwo
  1. large przymiotnik + membership rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Washington has the largest membership of any state, at approximately 40,000.

powered by  eTutor logo