PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large markup" — Słownik kolokacji angielskich

large markup kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży markup
  1. large przymiotnik + markup rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In most cases, they said, they sell the products at retail prices, without large markups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo