"large mammal" — Słownik kolokacji angielskich

large mammal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży ssak
  1. large przymiotnik + mammal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is also good cover for large and small mammals.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo