"large loophole" — Słownik kolokacji angielskich

large loophole kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża furtka
  1. large przymiotnik + loophole rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After reviewing the changes, advocates of a ban on soft money said that while some provisions had been tightened, large loopholes remain.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo