"large layout" — Słownik kolokacji angielskich

large layout kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży układ
  1. large przymiotnik + layout rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Because it can provide complex switching challenges in a small space, it has also been incorporated into a number of larger layouts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo