"large lawsuit" — Słownik kolokacji angielskich

large lawsuit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży proces
  1. large przymiotnik + lawsuit rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Often cited as the 'largest environmental lawsuit in this suit is now expected to go to trial in 2009.

powered by  eTutor logo