ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large iron" — Słownik kolokacji angielskich

large iron kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże żelazo
  1. large przymiotnik + iron rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Buildings are easier but a large iron works building took him a month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo