"large interest" — Słownik kolokacji angielskich

large interest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży interes
  1. large przymiotnik + interest rzeczownik
    Silna kolokacja

    The people of Grafton have a large interest in country music.

powered by  eTutor logo