"large inlet" — Słownik kolokacji angielskich

large inlet kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża odnoga
  1. large przymiotnik + inlet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Evans Bay forms a large inlet on the east side of Read Island.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo