"large influx" — Słownik kolokacji angielskich

large influx kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży napływ
  1. large przymiotnik + influx rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Those schools received a large influx of resources, including higher pay for teachers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo