"large image" — Słownik kolokacji angielskich

large image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży obraz
  1. large przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A large image appeared, looking solid and real enough to touch.

    Podobne kolokacje: