"large horde" — Słownik kolokacji angielskich

large horde kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża horda
  1. large przymiotnik + horde rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Plutarch gives the numbers advancing on Italy as 300,000 armed fighting men, and much larger hordes of women and children.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo