ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large hook" — Słownik kolokacji angielskich

large hook kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży hak
  1. large przymiotnik + hook rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As I looked up at it, my eyes fixed on a large hook in the middle of the ceiling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo