"large hoard" — Słownik kolokacji angielskich

large hoard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży skarb
  1. large przymiotnik + hoard rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is the largest hoard ever found in Jersey, and the first major archaeological find made by metal detectorists on the island.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo