ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large haul" — Słownik kolokacji angielskich

large haul kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży łup
  1. large przymiotnik + haul rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the summer months the trawlers get some large hauls of flat fish.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo