"large hatch" — Słownik kolokacji angielskich

large hatch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży właz
  1. large przymiotnik + hatch rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She stopped in front of a large, circular hatch ringed with yellow light.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo