"large gatehouse" — Słownik kolokacji angielskich

large gatehouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża stróżówka
  1. large przymiotnik + gatehouse rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The villa had a number of mosaics and there were detached workshops, barns and a large gatehouse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo