"large garden" — Słownik kolokacji angielskich

large garden kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży ogród
  1. large przymiotnik + garden rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Only it wasn't a large garden, just a small one.

    Podobne kolokacje: