"large fee" — Słownik kolokacji angielskich

large fee kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża opłata
  1. large przymiotnik + fee rzeczownik
    Silna kolokacja

    Why do companies pay these large fees and not go to someone cheaper?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo