"large faction" — Słownik kolokacji angielskich

large faction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża frakcja
  1. large przymiotnik + faction rzeczownik
    Silna kolokacja

    Protagonist Right was the party's largest faction and in the 2002 party had more than 40% of the delegates.

powered by  eTutor logo