TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"large electorate" — Słownik kolokacji angielskich

large electorate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży elektorat
  1. large przymiotnik + electorate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This large electorate includes all of the Palmerston North area.