"large drink" — Słownik kolokacji angielskich

large drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obfity napój
  1. large przymiotnik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The computer went about its business, and Galdamiz poured himself a large drink.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo