"large discovery" — Słownik kolokacji angielskich

large discovery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże odkrycie
  1. large przymiotnik + discovery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Furthermore, analysts say, given the enormous amount of natural gas development occurring elsewhere, it is unclear if developing even a large discovery makes sense.

powered by  eTutor logo