"large debris" — Słownik kolokacji angielskich

large debris kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże szczątki
  1. large przymiotnik + debris rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The floor was covered in dust and some larger debris.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo