"large crate" — Słownik kolokacji angielskich

large crate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża skrzynka
  1. large przymiotnik + crate rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Based on their intelligence, there was little doubt in his mind as to what the larger crates held.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo