"large courtroom" — Słownik kolokacji angielskich

large courtroom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża sala sądowa
  1. large przymiotnik + courtroom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From here we ascend one level to the last stop on the ceremonial axis: a large courtroom to be used primarily for civic events.

powered by  eTutor logo