"large council" — Słownik kolokacji angielskich

large council kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża rada
  1. large przymiotnik + council rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think we do want a larger council.

powered by  eTutor logo