"large computer maker" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: large maker
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży producent komputerowy
  1. large przymiotnik + maker rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In three months, the world's largest computer maker has lost about 30 percent of its market value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo