"large clique" — Słownik kolokacji angielskich

large clique kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża klika
  1. large przymiotnik + clique rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact, sufficiently large graphs with no large cliques have large independent sets, a theme that is explored in Ramsey theory.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo