"large carton" — Słownik kolokacji angielskich

large carton kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży karton
  1. large przymiotnik + carton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    We buy her a large Coke and an even larger carton of popcorn.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo