"large cache" — Słownik kolokacji angielskich

large cache kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży tajny skład
  1. large przymiotnik + cache rzeczownik
    Silna kolokacja

    He had a large cache of clothes hidden in the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo