"large builder" — Słownik kolokacji angielskich

large builder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży robotnik budowlany
  1. large przymiotnik + builder rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He identified them only as "significant members" of the board, which represents the city's largest builders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo