"large bookseller" — Słownik kolokacji angielskich

large bookseller kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży księgarz
  1. large przymiotnik + bookseller rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As B. Dalton's president, he saw the unit become the nation's largest bookseller, growing to 517 stores, from 168.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo