"large backlog" — Słownik kolokacji angielskich

large backlog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże zaległości
  1. large przymiotnik + backlog rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A large backlog of court cases had made the law unenforceable.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo