"large auto maker" — Słownik kolokacji angielskich

large auto maker kolokacja
Popularniejsza odmiana: large maker
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży producent samochodowy
  1. large przymiotnik + maker rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In three months, the world's largest computer maker has lost about 30 percent of its market value.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo