"large asteroid" — Słownik kolokacji angielskich

large asteroid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża asteroida
  1. large przymiotnik + asteroid rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We place a large asteroid directly in front of their ships, too close for them to maneuver away from.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo