ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large abstraction" — Słownik kolokacji angielskich

large abstraction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża abstrakcja
  1. large przymiotnik + abstraction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So what I'm proposing is that we hide all of the separate "disk drives" in an average home behind an even larger abstraction: "the cloud."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo