"large Grant" — Słownik kolokacji angielskich

large Grant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży Grant
  1. large przymiotnik + Grant rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the days of large federal grants are over, he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo