"large Brewer" — Słownik kolokacji angielskich

large Brewer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży Piwowar
  1. large przymiotnik + Brewer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Much of the money for the festival comes from large brewers.

    Podobne kolokacje: