"konfrontować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konfrontować" po polsku

konfrontować

czasownik
 1. confront ***
  • skonfrontować, konfrontować, stawiać naprzeciw, stawić czoło [przechodni]
   When I want to confront her, she gets furious with me! (Kiedy chcę stanąć jej naprzeciw, ona się na mnie wścieka!)
   You have to confront your dreams with the reality. (Musisz skonfrontować swoje marzenia z rzeczywistością.)
   The last thing he wanted to do was to confront her husband. (Ostatnią rzeczą, którą chciał zrobić, było skonfrontowanie się z jej mężem.)
 2. beard , **   [przechodni]
 3. breast ***
 1. bring face to face  

Powiązane zwroty — "konfrontować"

przysłówek
bezpośrednio (np. konfrontować się) = head-to-head
inne

powered by  eTutor logo