"konflikty wewnętrzne" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "konflikty wewnętrzne" po polsku

konflikty wewnętrzne

rzeczownik
 1. infighting , in-fighting
  • walki wewnętrzne, konflikty wewnętrzne
   conflict between members of the same organization (usually concealed from outsiders)

"konflikty wewnętrzne" — Słownik kolokacji angielskich

internal strife kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konflikty wewnętrzne
 1. internal przymiotnik + strife rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  In 1997 the party passed through some internal strife, at the time of its first national conference.