Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"kod maszynowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kod maszynowy" po polsku

"kod maszynowy" — Słownik kolokacji angielskich

machine code kolokacja
  1. machine rzeczownik + code rzeczownik = kod maszynowy (w informatyce)
    Silna kolokacja

    This made it incompatible with some programs, particularly games, which use that space for machine code.

    Podobne kolokacje: