"kończyć posiedzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kończyć posiedzenie" po polsku

kończyć posiedzenie

czasownik
  1. rise *****   [nieprzechodni]
    We have to rise, I have an important meeting in an hour. (Musimy zakończyć posiedzenie, mam za godzinę ważne spotkanie.)
    They found a solution for the problem so they decided to rise. (Znaleźli rozwiązanie problemu, więc postanowili zakończyć posiedzenie.)
    The committee rose after having resolved this problem. (Komisja zakończyła posiedzenie po tym, jak rozwiązała ten problem.)