"know right away" — Słownik kolokacji angielskich

know right away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedz natychmiast
  1. know czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If anyone has any problems, let me know right away.

powered by  eTutor logo