"know as money" — Słownik kolokacji angielskich

know as money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedz jako pieniądze
  1. know czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The party can then spend these unrestricted funds, known as soft money, to help candidates.

    Podobne kolokacje: