"kindly come" — Słownik kolokacji angielskich

kindly come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): życzliwie przyjdź
  1. come czasownik + kindly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Will you kindly come forward to the platform and address the audience?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo