Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kindly" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kindly" po angielsku

kindly

obrazek do "kindly" po polsku
przysłówek
 1. życzliwie, z życzliwością
  Your mum is great, she always treats us kindly. (Twoja mama jest świetna, ona zawsze traktuje nas życzliwie.)
  My parents speak kindly of you. (Moi rodzice wyrażają się o tobie życzliwie.)
 2. łaskawie, łaskawym okiem, z sympatią (np. patrzeć na kogoś)
  When I told her my story, she looked at me kindly. (Kiedy opowiedziałem jej swoją historię, popatrzyła na mnie z sympatią.)
  Would you kindly close the window? (Mógłbyś łaskawie zamknąć okno?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. życzliwy, pełen życzliwości, uprzejmy (np. osoba, uśmiech, słowa) przestarzale
  Her smile is kindly, I like her. (Jej uśmiech jest pełen życzliwości, lubię ją.)
  Everyone loves my aunt because she's kindly. (Wszyscy uwielbiają moją ciocię, bo jest życzliwa.)
 2. przyjemny, łaskawy (np. klimat) przestarzale
  The climate here is very kindly. (Klimat jest tutaj bardzo przyjemny.)
 3. rodowity przestarzale
  He is a kindly resident of this region. (On jest rodowitym mieszkańcem tego regionu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo