ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key scene" — Słownik kolokacji angielskich

key scene kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowa scena
  1. key przymiotnik + scene rzeczownik
    Silna kolokacja

    "But when they fill one key scene after another, you become irritated."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo