"key question" — Słownik kolokacji angielskich

key question kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kluczowe pytanie
  1. key przymiotnik + question rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It came down to the same key question every time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo